Precisionsfilterelement

Precisionsfilterelement

Funktion:
Våra filterrör består av längsgående stänger som sträcker sig i längdriktningen runt vilken en triangulär profiltråd är svetsad mekaniskt. På detta sätt bildas springöppningar mellan lindningarna.

I denna separationsmetod avlägsnar filterelementet fasta ämnen från mediet som ska filtreras. Ju mindre springöppningarna är, desto mindre är de filtrerade komponenterna.

Exempel på användningsområden:
Unislot-filterelement används ofta i alla typer av:

– filtersystem
– siktmaskiner
– böjda siktar
– centrifuger
– muddrings- och dräneringssystem

Ladda ned PDF-dokument

Har du frågor om våra precisionsfilterelement, material, tekniska lösningar eller inte hittar det du söker?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkt för just ert behov.

Kontakta oss!