Exempel på områden:

  • Filtrering av oxidslam för magnetband
  • Filtrering av bläck för höghastighetsskrivare

Relaterade produkter:

Flödesbegränsare

Läs mer >

Kontakta oss

Har du frågor hur våra produkter kan förbättra tillverkningen inom elektronikindustrin som bland annat i verktyg för tillverkningen av halvledare?

Eller om material och tekniska lösningar?

Kontakta oss!