Ventilering, tryckutjämnare och ljuddämpare

Four metal implants with textured surfaces on a white background.

Funktion:

avlastar, medger tryckutjämning samtidigt exklusive föroreningar. Ljuddämpning/reducering.

Exempel på användningsområden:

– ventiler
– ventilkåpor
– tankventiler
– ljud/högtalare kapslingar
– mögelventiler
– ränta på uppgång tryckanordningar
– ljuddämpning för pneumatiska anordningar

Obs: Media kan behandlas för att stöta bort vatten med bibehållen permeabilitet.

Har du frågor om våra produkter för ventilering, tryckutjämning eller ljuddämpning? Eller om material och tekniska lösningar?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkt för just ert behov.

Kontakta oss!