Vi är specialiserade på att leverera olika typer av metallfilter till tillverknings- och processindustrin.

I mer än 25 år har vi jobbat med just filtrering för industrin, detta gör att vi har en bred och djup kunskap och erfarenhet av olika typer av filter och filtrering till olika typer av verksamheter. Läs mer om vad sintrad metall kan göra för din verksamhet >.

Produkter för filtrering & flödeskontroll

Arkitektonisk ritning med anteckningar och en penna som indikerar aktiv planering eller granskning.

Inlösare- borrade vs inlösare med sintrad metall

Exempel på hur våra inlösare fungerar och gör att det som appliceras finfördelas mer i förhållande till andra. Dessa kan användas inom dryckestillverkning, för att justera PH-värde i vattenverk, fiskodling etc. Läs mer om våra inlösare och kontakta oss hur dom kan fungera och hjälpa er inom just er verksamhet >>>

Uniform dark gray textured background.

Sintrad Metall

Sintrad metall används inom många olika typer av industrier. Allt från forskning inom läkemedele till mikrobryggerier, fiskodlingar och vattenverk. Sintrad metall används vid bland annat insamling av partiklar när man strömmar gas eller vätskor. Våra produkter med sintrad metall finns i olika material och legeringar. 

Läs mer om sintrad metall

Media grade (x100): 

Monochrome texture resembling a crumpled surface or mineral formation.

0,2

Black and white microscopic view of a cellular structure.

0,5

Black and white microscopic view of a cellular structure.

5

Monochrome microscopic texture resembling crumpled tissue paper or cellular structure.

20

Black and white microscopic image of a cell cluster.

100

Metallrör och en ventil med en identifieringsbricka fäst vid en kabel som löper längs en vit vägg.
Metallrör på vägg med en ventil märkt "luftkomp. inlopp - hästkrafter låst".

”Våra inlösare kommer från Metallfilter. Vi använder dom till att driva in koldioxid till vattenverket i Ystad för att justera PH-värdet. Dom funkar mycket bra här i vår verksamhet. Metallfilter har bra inlösare och snabb leverans.”

Peter Svensson, Ystad Vattenverk

Applikationer/Industrier

Vi levererar metallfilter till många olika industrier. Här är ett urval av områden där du kan läsa mer om och olika typer av filtrering.
Kontakta oss så berättar vi mer hur våra metallfilter fungerar och hur vi kan specialanpassa metallfilter just för ert behov.

Arkitekturritning med tekniska ritningar och mått.

Våra metallfilter kommer från: 

Company logo of mott corporation, featuring bold white letters on a blue background.
A logo with the word "unislot" set against a blue rhombus shape on a blue background.