Exempel på områden:

• Nylon 6 och 6,6 produktion
• Polyetylen
• Rayon

Kontakta oss

Har du frågor om hur våra produkter gör och fungerar inom textilindustrin? Eller material och lösningar?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin. 
Kontakta oss!