Exempel på områden:

  • Justering av PH-värde. Inlösare används vid insprutning av koldioxid för att justera PH-värdet i dricksvattnet.

Relaterade produkter:

Inlösare

Läs mer >

Kontakta oss

Har du frågor om hur våra produkter fungerar och kan förbättra flöden inom vattentillverkning på vattenverk, etc? Om material eller tekniska lösningar?

Kontakta oss!