Filterelement

Filterelement

Mott Corporation tillverkar standardfilterelement i olika material och storlekar, med olika kopplingsalternativ, för att möta kundernas specifika behov och önskemål. Mott har förmågan att skapa anpassade filterelement eller helt nya designlösningar för specialiserade ändamål.

Ladda ned PDF-dokument

Hög differentiell tryckkapacitet 

Mott’s filterelement av porös metall kan konstrueras för att tåla tryckskillnader över 3000 PSI.

Återanvändbara filterelement

Mott’s filterelement kan effektivt rengöras och återanvändas i många installationer för permanent filtrering. Detta kan utföras med hjälp av ett rengöringssystem med tillbakablåsning för gasapplikationer eller ett bakspolningssystem för vätskeapplikationer. Mott’s ingenjörer har omfattande erfarenhet av att designa och bygga sådana rengöringssystem. Exempel på dessa processfilter inkluderar LSI filter för vätska och fasta ämnesapplikationer och GSV filter för gas och fasta ämnesapplikationer. Föroreningar kan även avlägsnas kemiskt med hjälp av lösningsmedel, kaustisk rengöring, syra rengöring, samt vatten, ånga och luftspolning. Ultraljudsrengöring används för att avlägsna kemiskt inerta material. Dessutom kan kontrollerade atmosfär fluidiseringsugnar användas. Mott’s porösa metallfilterelement kan rengöras och användas kontinuerligt i flera år, medan andra filtertyper skulle behöva bytas ut flera gånger.

Hög motståndskraft mot korrosion 

Även om 316L rostfritt stål är det vanligaste konstruktionsmaterialet, finns Mott’s filterelement i flera olika material som är anpassade för kemisk kompatibilitet med olika vätskor och gaser. Andra tillgängliga material inkluderar: 304L, 310, 347 och 430 rostfritt stål; Hastelloy® B, B-2, C-22, C276, N och X; Inconel® 600, 625 och 690; Monel® 400, Nickel 200, Alloy 20 (legering 20) och titan.

Exempel på områden där våra filterelement används

Kemisk/Petrokemisk industri

 • Frätande vätskor och gaser
 • Luft, kväve, koldioxid, argon, helium, ammoniak
 • Processånga
 • Syre (filter rengjorda för syrgastjänst)
 • Lösningsmedel, ketoner, estrar, aminer, flytande kolväten, polymerer
 • Matarvatten och påfyllnadsvatten
 • Högtemperatur vätskor och gaser
 • Högtrycks eten gas
 • Kryogena vätskor
 • Etylenglykol
 • Katalysator retention, fluidiseringsreaktorer
 • Katalysatoråtervinning, slurry fas reaktorer
 • Hög effektivitet för fast ämne eller återvinning av vätska

Livsmedel och dryck

 • Syrgasborttagning
 • Luftning
 • Kolsyrning
 • Hydrering
 • Flotation
 • Vakuum formar
 • Filtrering av processånga
 • Katalysatoråtervinning från hydreringsreaktorer
 • Polering av sirap, spritdrycker och andra vätskor
 • Sparring (gas/vätskekontakt) – Kvävesparring för avvattning av olja
 • Avoxidering av viner och andra produkter
 • Tillsats av majonnäs och salladsdressing

Raffinaderi

 • Filtrering av FCCU-slurryolja

Elektronik

 • Filtrering av  oxid slurry för magnetband
 • Filtrering av bläck för snabba skrivare

Miljökontroll och övervakning

 • Högtemperatur provgasprovtagning
 • Sondfilter för gas- och vätskeanalys
 • Provtagning av filter för gas- och vätskekromatografi
 • Avlopps- och processavloppsfiltrering

Energiframställning

 • Porös metallsepta för motordrivna hartsfilter och avmineralisatorer
 • Polering av kondensat

Har du frågor om våra filterelement, material, tekniska lösningar eller inte hittar det du söker?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkt för just ert behov.

Kontakta oss!