Höghållfast prestanda

Sintrad metall består av metallpulver som sammanfogats under värme. Detta gör att man får tusentals flödesvägar vilket ger ett mer finfördelat flöde. Som till exempel i våra inlösare som används till bland annat insprutning av gas i vätska. I dessa ökar gasabsorptionen med upp till 300% och ger en snabbare genomströmning och mindre gasanvändning i jämförelse med traditionella spridningstekniker. Sintrad metall finns olika material och legeringar att välja mellan samt olika grader av täthet.

Oavsett om du strömmar gas eller vätska, är Mott sintrad metall det beprövade, pålitliga, långvarig mediet för effektiv insamling partikel, flödesbegränsning, fuktspridande och gas / vätskekontakt. I årtionden har användare av alternativa medier som tyg- och polymerbaserade filter kopplas över till Mott för de olika fördelar som Mott sintrad metall ger:

Media Grade 0.2

(x100)

Media Grade 0.5

(x100)

Media Grade 5

(x100)

Media Grade 20

(x100)

Media Grade 100

(x100)

Inför beställning av filter med sintrad metall

Denna principskiss används vid dialog kring utförande som mått och materialval vid beställning av sintrade metallfilter. Principskissen går att ladda ned för utskrift.   

Ladda ned principskiss Kontakta oss

Kontakta oss

Har du frågor kring hur sintrad metall från Mott corporation fungerar och kan användas i din verksamhet?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss!