Exempel på områden:

• Frätande vätskor, gaser
• Luft, kväve, koldioxid, argon, helium, ammoniak
• Process ånga
• Syre (filter rengöras och certifierad för 02 tjänster)
• Lösningsmedel, ketoner, estrar, aminer, flytande kolväten, polymerer
• Matarvatten och smink vatten
• Hög temperatur vätskor, gaser
• Högtrycks etylengas
• Kryogena vätskor
• Etylenglykol
• Katalysator behålla, reaktorer med fluidiserad bädd
• Katalysator återvinning, slam fas reaktorer
• Högeffektiva fasta återvinning eller flytande cykling

Relaterade produkter:

Filterelement

Läs mer >

Kontakta oss

Har du frågor hur våra produkter fungerar och kan göra förbättringar inom den kemiska och petrokemiska industrin? Eller om material och lösningar.

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.
Kontakta oss!