Fluidiserare

Assorted sizes of metal discs with varying finishes displayed on a plain background.

Porös metall är det optimala materialet för att fluidisera granulerade ämnen eller tungt material för transport. När gas passerar genom porös metall skapas en jämnt fördelad fluidiseringseffekt på det sammansatta materialet, vilket resulterar i hydrauliskt beteende liknande det hos en vätska. Dessa egenskaper möjliggör en smidig transport av det sammansatta materialet till önskad plats.

Porösa metallskivor

Motts noggrant utformade porösa metallskivor är mångsidiga och kan skräddarsys för en bred variation av tillämpningar och specifikationer. Dessa skivor kan integreras i olika metalliska och icke-metalliska hårdvarualternativ och erbjuder därigenom en komplett monteringslösning. Parametrar såsom diameter, tjocklek, legeringar och mediegrader för den porösa metallskivan kan justeras för att möta olika behov avseende filtrering, flöde och kemisk kompatibilitet för din produkt eller process. Mott är djupt engagerade i innovation, vilket säkerställer att varje porös metallskiva levererar optimal prestanda och har lång livslängd, oavsett de krävande förhållandena i olika industriella miljöer.

Funktion:

Dispergerar likformig gas i partikelbädden.

Exempel på användningsområden:

  • Luftning
  • Värmebehandlingspulver trattar för att hjälpa pulverflödet genom att förhindra överbryggande.

Har du frågor om våra fluidiserare, material, tekniska lösningar eller inte hittar det du söker?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkt för just ert behov.

Kontakta oss!