Exempel på områden:

Gas-vätskekontakt/stril
• Karbonatisering • Syresättning • Luftning • Hydrering • Avvattning olja
 
Kvävespolning
• Desoxiderande viner och andra vätskor • Fyllnadsmajonnäs och liknande produkter
 
Kromatografikolonn frittor
 
Flamskydd för instrument och analysatorer
 
Breathers och ventiler
 
Vekar
 
Flödesbegränsare
 
Tryck snubbers
 
Fluidisering
 
Vacuumlance för avluftningspulver
 
Luftplattor för transport eller stöd
 
Gasdiffusion
 
Ljuddämpare
 
Bränsle CellApplications
 
Värmehantering

Kontakta oss

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.
 
Kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkt för just ert behov.
Kontakta oss!