Instrumentfilter

Various calibration weights and accessories arranged on a light background.

Funktion:

Skyddar kritiska instrument genom att ge maximal renhet och optimalt flöde.

Exempel på användningsområden:

– in-line filtrering
– kromatografiska lösningsmedel
– skyddar ventiler HPLC pumpkontroll inlopp från partiklar

Ladda ned PDF-dokument

Introduktion till instrumentfilter

Hastelloy är ett registrerat varumärke som ägs av Haynes International, Inc. Inconel och Monel är också registrerade varumärken, tillhörande Special Metals Corporation. Moderna känsliga instrument kan upptäcka partiklar ned till nivåer av delar per biljon (ppt). För att skydda kritiska instrument och för processer som kräver absolut renhet, finns det inget filtermedium som är mer tillförlitligt än Mott porösa metallfilter.

Mott – Ledande inom porösa metallfilter

Mott-medias styrka och precision är oöverträffad, vilket ger långvarigt skydd mot partiklar även i de mest krävande miljöerna. Med över 40 års beprövad erfarenhet inom tillverkningsteknik erbjuder Mott unika filtreringsfunktioner och fördelar.

Precision i tillverkningsprocessen

En strikt kontrollerad tillverkningsprocess möjliggör produktion av porer med jämn storlek och fördelning, i mediagrader från 0,2 till 100.

Effektiv partikelfiltrering genom djupfiltrering

Porösa metall element fångar effektivt partiklar genom ”djupfiltrering”, där partiklar leds genom labyrintliknande, krokiga vägar, vilket ger betydligt bättre fångst jämfört med medier som har raka kanaler mellan porerna.

Säkerställande av filtermediernas integritet

Filtermedierna hålls samman på molekylär nivå genom ”fast tillstånds diffusionsbindning”, vilket eliminerar risken för migration och garanterar filtrens integritet även under extrema förhållanden.

Specialanpassade filter för korrosiva miljöer och höga temperaturer

För applikationer med korrosiva gaser eller vätskor kan Mott instrumentfilter tillverkas av speciallegeringar som titan och Hastelloy, vilket säkerställer hög korrosionsbeständighet. Den allmänt höga temperaturtoleransen gör att dessa filter kan användas även i höga temperaturer och i oxiderande atmosfärer.

Har du frågor om våra instrumentfilter, material, tekniska lösningar eller inte hittar det du söker?

Vi har mer än 25 års erfarenhet kring metallfilter för process- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkt för just ert behov.

Kontakta oss!